Crowd Management

Crowd Management is niet meer weg te denken bij (grootschalige) evenementen. Ook rond en in de horeca of horecaconcentratiegebieden is er sprake van het toepassen van crowd management, vaak wel op kleinere schaal en de genomen maatregelen hebben een meer structureel karakter.

Wat is Crowd Management
Crowd management richt zich erop grote mensenmassa's en mensenstromen in veilige banen te leiden. Dit in tegenstelling tot crowd control, dat enkel van toepassing is op de praktische uitvoering van het evenement.
 
Crowd management omvat onder meer de planning van de bewegwijzering, het plannen van de hoeveelheid en plaats van de sanitaire installaties, of de volgorde en locatie van optredens.
 
Bij crowd management zijn dan ook altijd meerdere veiligheidspartners betrokken. Denk hierbij aan:
Medische hulpverlening (GHOR, EHBO)
Verkeersbegeleiding
Hulpdiensten zoals GHOR, Brandweer en Politie
De vergunningverlener (Gemeente)
 
Een gedegen crowd management plan zorgt ervoor dat de bezoekers van uw evenement of uw horeca gelegenheid op een veilige, aangename en gastvrije manier kunnen genieten.