Kwaliteit dienstverlening

Beveiliging als het gaat om horeca en evenementen blijft voor een heel groot deel mensenwerk. Het is dan ook de beveiliger die het verschil kan maken. Bij ons is hier bovengemiddeld aandacht voor.

Vergunning
Bluestar Security heeft allereerst een wettelijk verplichte vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om beveiligingswerkzaamheden uit te mogen voeren.

Screening personeel
Alvorens beveiligers aan de slag mogen bij een beveiligingsbedrijf dienen zij allen eerst door de politie gescreend te worden. Uit deze screening moet blijken of de desbetreffende beveiliger op alle punten voldoet om in de beveiliging aan de slag te mogen.

Cursussen en trainingen
Naast de verplichte opleiding om in de beveiliging werkzaam te mogen zijn, besteden wij veel aandacht aan aanvullende trainingen en cursussen. Onderwerpen die tijdens deze trainingen aan bod komen zijn:
- Alcohol en Drugs
- Weerbaarheid en aanhoudingstechnieken en vaardigheden
- Communicatie
- Evenementenbeveiliging
- Security awareness