Nachtportiers Hotellerie

De nachtportiers en nacht receptionisten van Bluestar Security zijn uw gastvrije wakende ogen en oren in de nacht terwijl uw gasten heerlijk liggen te slapen in uw hotel, herberg, bed & breakfast of pension.

In de nachtelijke uren zorgen wij voor uw gasten door middel van:
- Het inchecken van uw gasten
- Oplossen van mogelijke problemen en storingen
- Controlerondes door uw onderneming
- Licht administratieve werkzaamheden
- Alertheid gedurende de nacht
- Toegang voor uw gasten tot het hotel
- Voorbereidende handelingen voor de dag zoals klaarzetten of voorbereiden van het ontbijt

Al onze medewerkers krijgen aanvullende trainingen op het gebied van:
- Omgaan met agressie
- Dienstverlening en gastheerschap
- Security Awareness

Adhoc inzet
Bluestar Security verzorgt ook last-minute inzet ten behoeve van het opvangen van vakanties en zieken binnen uw eigen organisatie.