Film crowdmanagement

Crowdmanagement was eind 2012 het centrale thema op de vakdag van de School voor Gevaar- & Crisisbeheersing en de lectoraten Veiligheid & Handhaving van de Politieacademie en de Nationale Politie.

De vakdag gevaar- en crisisbeheersing richt zich op publieke en private partijen en vindt jaarlijks plaats op de Politieacademie in Ossendrecht.

In een aantal korte en bondige filmpjes wordt uiteengezet welke aspecten allemaal een rol hebben bij het goed uitvoeren van crowdmanagement.

Film 1: Themavakdag crowdmanagement

Film 2: Crowdmanagement – 4 strategische principes

Film 3: Crowdmanagement – Contact en Sfeer

Film 4: Crowdmanagement – Bewuste Keuzes Maken

Film 5: Crowdmanagement – Technische Innovaties

Film 6: Crowdmanagement – Het effect van Alcohol en Drugs

De filmpjes zijn afkomstig van de Politieacademie.