Visie

Bluestar Security heeft vanaf haar ontstaan een duidelijke visie als het gaat om de wijze waarop zij de dienstverlening voor haar opdrachtgevers wenst uit te voeren. De onderstaande kernwaarden lopen als rode draad door onze hele bedrijfsvoering.

Gastheerschap
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de beleving van uw gasten en bezoekers.

Proactief
Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering mag u een actieve houding verwachten van ons team als het gaat om het waarborgen van de veiligheid van u, uw medewerkers en uw gasten.

Betrouwbaar
Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, zonder uitzondering! Betrouwbaar betekent ook dat wij alleen beveiligers voor ons hebben werken die positief door de politie gescreend zijn.