Behulpzame week

29 - 07 - 2012

De afgelopen week heeft Bluestar Security een aantal collegiale beveiligingsbedrijven geholpen.

Allereerst heeft Bluestar Security extra beveiligingspersoneel geleverd aan een beveiligingsbedrijf in het midden van het land voor een rondreizend evenement.

Vervolgens hebben wij een dame geleverd aan een collegabedrijf voor de bezetting van een nachtreceptie.

Als laatste hebben wij de hele week beveiligers geleverd voor het beveiligen van de met asbest besmette flats in Utrecht. Na een week hebben wij ons hieruit teruggetrokken omdat ons via betrouwbare bronnen ter oren is gekomen dat de inzet van beveiliging bij lange na niet altijd conform wet- en regelgeving gebeurt is. Bluestar Security houdt zich verre van dergelijke praktijken,