Bewaking podium Jazz Breda

13 - 05 - 2013

Bluestar Security heeft tijdens het Jazz Festival Breda het hoofdpodium beveiligd.

Het door het Spanjaardsgat Festival neergelegde ponton met drijvend podium is tijdens het Jazz Festival Breda (een van) de hoofdpodia.

Dit drijvende podium wordt gedurende de hele periode (dus ook tijdens het Jazz Festival) dat het er ligt, beveiligd door Bluestar Security.  Naast de nachtbewaking verzorgen wij ook tijdens een aantal programma-onderdelen de beveiliging.