Kwaliteit beveiligingspersoneel

13 - 04 - 2013

Kwaliteit beveiligingspersoneel ondermaats?

De laatste weken zijn er weer een aantal mediamomenten geweest waarin beveiligers zich niet van hun beste kant hebben laten zien (zie linkjes onderaan de pagina). De vraag dringt zich op waar dit aan ligt. Is dit een gebrek aan ervaring? een gebrek aan kennis? Deze vraag is echter niet zo eenvoudig te beantwoorden in mijn optiek.

Competenties
Er is een tijd geweest dat iedereen die werkloos raakte door leer-/werkbedrijven en UWV de hoek van beveiliging ingedrukt werd. Er was hierbij absoluut onvoldoende oog voor de competenties van deze werkzoekenden voor het beroep waar zij voor opgeleid gingen worden.

Ervaring
Er is een deel van de beveiligers die tijdens hun werk nauwelijks te maken krijgen met incidenten waarop geanticipeerd dient te worden. Het opdoen van relevante ervaring in de omgang met dergelijke incidenten is dan ook lastig. Werkgevers en branche dienen er dan ook zorg voor te dragen dat men kan oefenen in het omgaan met dergelijke incidenten. Het praktijkdeel tijdens de diverse examens is hierin ontoereikend mijn inziens.

Kennis
De theoretische basiskennis van de diverse basisopleidingen volstaat mijn inziens. Waar veel meer aandacht voor moet zijn is het leren toepassen van deze kennis tijdens het werk/stage met goede begeleiding daarbij.

Permanente scholing van kennis en vaardigheden
Veel meer dan nu zal er aandacht moeten komen voor het periodiek opfrissen van vaardigheden en kennis. Kernvragen hierbij zouden moeten zijn: wat is er veranderd? Welke trends zijn er zichtbaar? Best Practices enz. Deze trainingen moeten  Aansprekend, to the point en relevant zijn.

Persoonsgebonden Keurmerk
Op initiatief van ondergetekende wordt een eerste aanzet gegeven voor een persoonsgebonden Keurmerk Evenementen- en Horecabeveiliger. Kijk voor meer info op: www.evenementenveiligheid.info 

Linkjes naar de filmpjes:
Pownews - Fyra     filmpje 
Pownews - Jumbo     filmpje  

TOT SLOT
Bluestar Security & Services hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar personeel en dienstverlening en besteed bovengemiddeld aandacht aan kennis en vaardigheden. Dit wil niet zeggen dat wij nooit iets verkeerd zullen doen maar wel dat wij middels een open cultuur een permanent lerende organisatie zijn met oog voor veiligheid, gastvrijheid en indien nodig doortastendheid.

Bluestar Security & Services, omdat veiligheid niet vanzelfsprekend is